Grupy interwencyjne

Grupy interwencyjne - Agencja ochrony Łódź ESKORT

Eskort posiada swoje specjalne grupy interwencyjne, których zadaniem jest natychmiastowa reakcja na sygnały alarmowe. Grupy interwencyjne składają się z osób specjalnie wyszkolonych pod względem działań w warunkach ekstremalnych i dużego zagrożenia. Członkowie grup interwencyjnych posiadają specjalistyczne wyposażenie w środki przymusu bezpośredniego z bronią palną włącznie, środki łączności, nowoczesne samochody. Do alarmów i wezwań grupa dojeżdża natychmiast po otrzymanym sygnale.

Nasza oferta:

Ochrona fizyczna - Agencja ochrony Łódź ESKORT
Ochrona fizyczna

Do ochrony wyznaczone są osoby w pełni sprawne fizycznie, przeszkolone umundurowane i odpowiednio wyposażone w środki przymusu bezpośredniego i środki łączności.

Konwojowanie - Agencja ochrony Łódź ESKORT
Konwojowanie

Agencja posiada samochody specjalnie przystosowane do przewozu wartości, konwojenci są wyposażeni w środki ochrony osobistej, broń palną, łączność wewnętrzną i zewnętrzną.

Monitoring - Agencja ochrony Łódź ESKORT
Monitoring

Agencja Eskort posiada nowoczesny komputerowy system monitorowania elektronicznych systemów antywłamaniowych, antynapadowych i przeciwpożarowych.

Instalacja systemów alarmowych - Agencja ochrony Łódź ESKORT
Instalacja systemów alarmowych

Agencja Eskort instaluje nowoczesne i sprawdzone systemy alarmowe renomowanych firm.

Grupy interwencyjne - Agencja ochrony Łódź ESKORT
Grupy interwencyjne

Eskort posiada swoje specjalne grupy interwencyjne, których zadaniem jest natychmiastowa reakcja na sygnały alarmowe.