Agencja Ochrony Łódź
Eskort - Agencja Ochrony Łódź
Eskort - agencja ochrony

Agencja ochrony ???d?? - ESKORT: ochrona fizyczna i ochrona mienia.


Warning: getimagesize(wgrane_pliki/medium_eskort-agencja-ochrony-????d??.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /home/ewitryna/ftp/eskort/new/class/class.Bloki.php on line 62

Agencja Eskort zosta??a za??o??ona w 1992 roku w ?odzi. W pierwszych latach dzia??alno??ci istnia??a jako spó??ka cywilna, a od 1995 roku jako firma jednoosobowa kierowana przez w??a??ciciela Leszka Krzepickiego. Eskort jest firm? specjalistycznie nastawion? tylko na ??wiadczeni us??ug zwi?zanych z ochron? mienia w ?odzi dzia??aj?c? na podstawie koncesji MSWiA L-1391/00 zgodnie z Ustaw? o Ochronie Osób i Mienia z 1997 roku.

Skuteczno??? dzia??ania agencji oparta jest na profesjonalizmie za??ogi i umiej?tnym ???czeniu elementów ochrony fizycznej i wyposa??enia sprz?towego. Eskort posiada samochody przystosowane do przewo??enia pieni?dzy, w??asn? cz?stotliwo??? radiow? przeznaczon? do ???czno??ci i monitoringu, bro?? paln? i ??rodki przymusu bezpo??redniego. W roku 2011 w Agencji ochrony ?ód?? - ESKORT by??y zatrudnione tylko osoby sprawne fizycznie i przeszkolone, 30% spo??ród nich posiada licencje i i II stopnia. dzia??alno??? agencji to ochrona fizyczna, monitoring i w??asne grupy interwencyjne, konwojowanie warto??ci, inkaso. Ochrona fizyczna i mienia w ?odzi to us??ugi na najwy??szym poziomie.

Sprawd?? nas! Jeste??my do dyspozycji naszych klientów przez 24 godziny na dob?. 

Eskort Agencja Ochrony - rzetelna firma
Aktualności

Certyfikat ISO 9001-2008

od grudnia 2011 Agencja Eskort posiada certyfikat ISO 9001-2008

Praca

Zatrudnimy samodzielnego instalatora systemów alarmowychi CCTV

Organika Budowlani

Zawodniczki wspierane przez Agencj? Eskort zako??czy??y sezon na V miejscu w Lidze Siatkówki Kobiet GRATULUJEMY !


image_galleryCAL7WRXK_-_Kopia.jpg

KS Kolejarz

Serdecznie dzi?kujemy firmie Eskort Agencja Ochrony za ufundowanie wspania??ych dresów sportowych  zespo??owi ?KP ” Kolejarz”. Pozdrawiam, trener Jaros??aw W?glewski.


99.JPG

ESKORT - Agencja ochrony ???d??. W naszej ofercie znajduje si? ochrona fizyczna, ochrona mienia, konwojowanie, monitoring, oraz instalacja system??w alarmowych
agencja, ochrony, Eskort, ???d??, ochrona, fizyczna, mienia, firma, ochroniarska, konwojowanie, systemy, alarmowe, monitoring, instalacja, system??w, alarmowych, grupy, interwencyjne